ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
 
 
 
 
[Follow Us]
ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไอทีราคาแพงของคุณด้วย
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  Real Time Environment Monitoring/Alerting & Automatic Response Actions
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
Room Alert Monitors for Every Need, Every Budget
24 Hrs Sale Hot Line Call : 081-7121000
Email : sales@Monitoringtechnology.co.th
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทย
WWW.GoToMyDevices.com
Room Alerts
Temp
Temp/Humidity
Power failure
Air Flow
Intrution
Smoke
Entry
Water Leak
Panic Button
Dry Contacts
AIR
UPS
FM200/Novec
Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & Wi-Fi… install anywhere Wi-Fi is available.
Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & PoE… ideal for high volume deployments.
Cost effective environment monitor with 4 sensor capacity, light tower port, optional rack mount or standard options… popular for large deployments.
Affordable midrange environment monitor with 11 sensor capacity, light tower ready, high-end features & PoE… available in rack mount or standard.
Advanced environment monitor with 32 sensor capacity, light tower ready, high-end features & PoE… a professional choice for any facility.
Most advanced environment monitor available, 80 sensor capacity, wireless sensor hub monitoring, high-end features & PoE… the ultimate!
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Click รายละเอียดเพิ่มเติม
Light Tower w/Audio
Relay Output