ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
 
 
 
 
ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทย
 
ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไอทีราคาแพงของคุณด้วย
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  Real Time Environment Monitoring/Alerting & Automatic Response Actions
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
24 Hrs Sale Hot Line Call : 081-7121000
Email : sales@Monitoringtechnology.co.th
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
[Follow Us]
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th
Frequently Asked Questions (FAQs)
FAQs provide answers to the most common questions asked by prospects and customers. Click here to browse FAQs.
Application Notes
Application Notes provide detailed responses to common questions regarding product operation or set up. Click here to browse Application Notes.
Technical Articles
Technical Articles include information regarding available software and firmware updates as well as other technical information of interest. Click here to browse the Technical Articles section of the Knowledge Base.
Release Notes
Important support announcement such as firmware updates or product bulletins.
Smoke/Fire
Smoke detected is pre-caution of Fire
Temperature
Temperature is the main environmental threat to computer hardware. The generally accepted, ideal temperature (ASHRAE recommends) is between 64 and 80 egrees Fahrenheit (18 to 27 degrees Celsius).


Water Leaks
Proper planning moves equipment away from water pipes that might burst, basements that might flood, or roofs that might leak. However, there are other water leaks that are more difficult to recognize and detect. Blocked ventilation systems can cause condensation if warm, moist air is not removed quickly. If vents are located above or behind machines, condensation can form small puddles that no one sees. Standalone air conditioners are especially vulnerable to water leaks if condensation is not properly removed. Even small amounts of water near air intakes raise humidity levels and fill servers with moisture.
Humidity
When the temperature is between 68 and 74 degrees Fahrenheit (18 to 27 degrees Celsius), the relative humidity (i.e., the amount of water in the air) should be between 40 percent and 55 percent.
Power Outage
Power outages, "brown outs," and voltage dips and spikes represent big problems for computing equipment. A simple hiccup in power levels, let alone a lightning strike, can cause servers to fail. In best-case scenarios, this costs precious time before rebooting. In worst-case scenarios, circuitry is irreparably damaged and must be replaced.
Air Flow
The average Data Center has 72 % of their cooling capacity entirely bypassing computer equipment ,Air flow of HVAC , Under Floor and  Rack Fan should be monitored
Intrusion
Intruders, such as disgruntled employees and industrial spies, often strike at the most critical yet vulnerable points: the physical devices that store and control access to data. The small and delicate nature of modern computing equipment makes it easy to damage or steal; hard drives are compact enough to carry out in a briefcase, backpack, coat pocket, or purse.
 
 
 
 
Leading Environmental Threats in the Data Center :

1. High operating temperatures in plenum spaces; above the plenum and in front of racks on cold aisles; inside IT racks, especially if fully enclosed, affect assets. ASHRAE recommends between 18°-27 C° or 64° - 80° F for data center temperatures.

2. Humidity affects assets. Low humidity leads to electrostatic discharge (ESD), damaging electrical components. High humidity causes condensation. ASHRAE recommends between 40% - 55% for data center humidity.

3. Water or fluid can damage electronic systems and cabling.

4. The position of rack doors and room doors directly relates to air flow/cooling and access control.  

5. Air Handler or CRAC Failure can jeopardize data centers. Not all have network monitoring and management capabilities, particularly older units.

Sensor Placement Best Practices :


Temperature Sensors:

Data center design, load, capacity, percent utilization, efficiency goals influence the quantity/location of temperature sensors. 
For cold and hot aisles, sensor quantity varies, depending on goals and budget.  For closed racks with doors, place sensors on the inside of the door.  For open racks without doors, convenience and secure mounting location matter most. 
A good location for open racks is the left or right side of the rack, without interfering with the equipment "U" space.  Mount sensors consistently from rack to rack, row to row.  Place additional temperature sensors in plenum spaces as needed.

Humidity Sensors:

Typically, sensors are placed on cold aisles, fairly far apart.  Best practices range from minimal humidity sensor coverage, with one humidity sensor/row placed in the front of a rack in the middle of the row, to maximum coverage of one humidity sensor for every three racks placed in the rack front. Mount sensors consistently.

Liquid Sensors:

Place liquid or leak sensors near potential leak sources, such as CRACs.  More sources may exist, so involve facilities to identify these.  Add more if your facility is in the basement or partially below ground level because of outside water seepage.

Door Position Sensors:

Place door sensors on all doors providing access to the data center- even if an access control system is installed.  Place door sensors on the front and rear of racks.

Dry Contact Sensors:

CRAC or air handler not monitored via SNMP needs a dry contact sensor attached.  Outdoor generators and UPS systems also typically have dry contact connection points.
Why Do We Need IT & Facility Monitoring
AIR / UPS / Fire Suppression Status
pre-caution of others Facility Devoces working status is necessary for prevent problem in advance