ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
 
 
 
 
TOP PRODUCTS
ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทย
 
ป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ไอทีราคาแพงของคุณด้วย
ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  Real Time Environment Monitoring/Alerting & Automatic Response Actions
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงนิด  เพื่อปิดโอกาศของความสูญเสียทรัพย์สินที่อาจจะประเมินค่าความเสียหายมิได้
Room Alert Monitors for Every Need, Every Budget
           สาเหตุสำคัญของการเกิดความล้มเหลวของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อันเนื่องมาจากความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมของห้องคอมพิวเตอร์หรือดาต้าเซ็นเตอร์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดจากความผิดปกติหรือล้มเหลวของระบบทำความเย็น (HVAC หรือ Air Condition )  และระบบจ่ายกำลังไฟ (Power Supply)   ระบบทำความเย็นที่บกพร่องหรือล้มเหลว จะนำไปสู่อุณหภูมิในห้องจะสูงขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงหรือต่ำเกินไปอันเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯต่างๆ ระบบจ่ายกำลังไฟที่ล้มเหลวสามารถนำไปสู่การเกิด DownTime ของระบบ ข้อมูลอาจถูกทำลาย และอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการซ่อมแซมตามมา การมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติแบบเครือข่ายที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมต่างๆของห้องคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ในเชิงการป้องกันความเสียหายล่วงหน้า ด้วยระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัติโนมัติที่มีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอก (Intranet/Internet) ทำให้ท่านสามารถได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือในทันทีเมื่อเกิดมีความผิดปกติ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความผิดปกติขึ้นของอุณหภูมิ (Temperature) ความชื้น (Humidity) ระบบจ่ายกำลังไฟ(Power) การรั่วซึมของน้ำ (Water Leak) หรือน้ำท่วม (Flood) การเกิดควันไฟ (Smoke) การปิดเปิดประตูที่สำคัญ(Door Entry) ความแรงของลมของการระบายอากาศ(Air Flow) ตลอดจนการทำงานของอุปกรณ์ UPS ระบบทำความเย็น HVAC และระบบดับเพลิงอัตฺโนมัติและอื่นๆไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดในเวลาใด (Anywhere Anytime) การดำเนินการใดๆที่เหมาะสมในการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาก็จะสามารถดำเนินการได้ในทันที
     
ระบบเฝ้าระวังฯ  Room Alert เป็นผลิตภัฑณ์มาตรฐาน ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา ติดตั้งง่ายและราคาย่อมเยาว์ มีรุ่นและขนาดต่างๆที่เหมาะสมกับขนาดของห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องสำคัญของท่าน สามารถที่จะขยายขีดความสามารถได้โดยง่าย   จึงเป็นผู้ช่วยที่ไว้ใจได้ของท่านในการเฝ้าระวังความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุปกรณ์ราคาแพงในทุกๆความต้องการและในทุกๆงบประมาณ
        ระบบเฝ้าระวังฯ  Room Alert   เป็นอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย (Network/ Internet) และสนับสนุนมาตรฐานการบริหารจัดการเครือข่ายแบบ Simple Network Management Protocal (SNMP) ที่มี Web Interface สามารถบริหารจัดการการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผ่านทาง Web Browser ได้ อุปกรณ์สามารถถูกบริหารจัดการได้จาก Centralized Monitoring Management Software : Device Manager Software ( Windows Service)   ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานเฝ้าระวังและแจ้งเตือนและคุณสมบัติในการบริหารจัดการผ่านเครือข่ายฯ และสาขาขององค์กรได้ ทำให้ท่านมีความสามารถเฝ้าระวังและะแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติสำนักงานสาขาต่างๆ ได้ในลักษณะ Network Wide การแจ้งเตือนสามารถจัดการได้อย่างหลากหลายและยืดหยุ่น ทำให้การแจ้งเตือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้นระบบสามารถกำหนดการดำเนินการอย่างอัตฺโนมัติเช่น การความคุมการปิด-เปิดอุปกรณื ตลอดจนการสั่ง Reboot/Logoff/Shutdown/Script Command อุปกรณ์ Servers อย่างอัตฺโนมัติได้ในกรณีที่จำเป็นทั้ง Windows/UNIX/LInux นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลประวัติของการข้อมูลตรวจวัดและเก็บประวัติการแจ้งเตือน การแสดงผลที่เข้าใจง่ายในลักษณะ GUI อีกด้วย
          
การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติด้วย  Room Alert   นี้ยังมีบริการการเฝ้าระวังผ่านทางระบบ Cloud Service จาก Internet ผ่านทาง WWW.GoToMyDevices.com ที่ท่านสามารถจะบริหารจัดการการเฝ้าระวังฯ ได้จากทุกที่ทุกเวลา ( AnyWhere AnyTime)  ซึ่งท่านสามารถจะกำหนดการเฝ้าระวัง (Monitor) กำหนดการแจ้งเตือน (Alerts) เก็บประวัติ (Logs) แสดงผลเป็นกราฟ (Graph) และทำรายงาน (Report) ผ่านทาง Cloud Service ได้จากทุกที่ทุกเวลา      
               
Room Alert ใช้ได้ดีกับทุกๆองค์กร ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ไม่เฉพาะใช้กับห้องคอมพิวเตอร์หรือดาต้าเซ็นเตอร์ เท่านั้น ยังสามารถใช้ได้กับสถานที่สำคัญอื่นๆ เช่น ห้องอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ทั่วไป ห้องเย็น ห้องเก็บสินค้า อาหาร ยารักษาโรค  ห้องปฏิบัติการ ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ และอื่นๆอีกมาก
Room ALert 12E/ER-PoE :
ระบบเฝ้าระวังฯ ขนาดปานกลาง เหมาะสำหรับห้อง Data Center ทั่วไป ที่ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิ ความชื้น ระบบจ่ายกำลังไฟ Smoke และ/ หรือ Water Leak/Air Flow/Door Open เป็นต้น
Room ALert 3E-PoE :
ระบบเฝ้าระวังฯ ขนาดเล็กราคาเยาว์ เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทั่วไปหรือ ใช้ใน Rack ที่สำคัญต่างๆ  ที่ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิ ความชื้น ระบบจ่ายกำลังไฟ
Room ALert 3W-Wi-Fi :
ระบบเฝ้าระวังฯ ขนาดเล็กราคาเยาว์ เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กทั่วไปหรือมีจำนวนห้องมาก หรือใช้Rack ที่สำคัญต่างๆ ที่ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิ ความชื้น ระบบจ่ายกำลังไฟ
Room ALert 32E - PoE :
ระบบเฝ้าระวังฯ ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับห้อง Data center ทั่วไปจำที่,มีพื้นที่วากและ ต้องการเฝ้าระวังอุณหภูมิ ความชื้น ระบบจ่ายกำลังไฟ Waterleak/ Smoke/ Air Flow/ จำนวนหลายจุด และต้องการเฝ้าระวังอุปกรณ์ UPS/AIR/Fire Suppression ภายในห้องอีกด้วย
24 Hrs Sale Hot Line Call : 081-7121000
Email : sales@Monitoringtechnology.co.th
Copyright  2016 by "ใบไม้เขียว"  All Rights reserved   E-Mail: pornchai@MonitoringTechnology.co.th
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
บริษัท มอนิเตอริ่งเทคโนโลยี จำกัด  55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซ. 87 แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  โทร. 02-1362686 โทรสาร. 02- 1362687 Sale Hotline. 081-7121000
[Follow Us]
Key Features : คุณสมบัติหลัก

-
ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- สามารถต่อได้ 3 SENSORS
- มี Internal Temperature Sensor ภายในตัวเอง
- (1) External Digital Port สำหรับ Temperature/Humidity Sensor
- (1) External Switch Port สำหรับ Detector เช่น Smoke/Door/Water Leak เป็นต้น
- Wi-Fi Connectivity  ติดตั้งได้ทุกสถานที่ที่มีสัญาณ Wi-Fi
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & Wi-Fi… install anywhere Wi-Fi is available.
Key Features : คุณสมบัติ

- ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- สามารถต่อได้ 3 SENSORS หรือใช้ต่อ Relay, Light Tower etc. ( See Diagram)
- มี Internal Temperature Sensor ภายในตัวเอง
- (1) External Digital Port
- (1) External Switch Port
- Power Over Internet (PoE)
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & PoE… ideal for high volume deployments.
Key Features : คุณสมบัติหลัก

- Monitor ขนาดเหมาะสม ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- สามารถต่อได้ 4 SENSORS สามารถมี Light Tower w/Audio หรือ Relay ได้
- มี Internal Temperature Sensor ภายในตัวเอง
- (2) External Digital Port
- (1) External Switch Port
- (1) Light Tower or Relay Port
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Cost effective environment monitor with 4 sensor capacity, light tower port, optional rack mount or standard options… popular for large deployments.
Key Features : คุณสมบัติหลัก

- Monitor ขนาดกลาง ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- สามารถต่อมากถึง 11 SENSORS สามารถมี Light Tower w/Audio และ Relay ได้
- สามารถใช้กับ 0-5V Analog Sensor ได้ เช่นค่า Voltage , Current เป็นต้น
- มี Internal Temperature Sensor ภายในตัวเอง
- (3) External Digital Port
- (4) External Switch Port
- (1) Relay Port
- (1) Analog Port
- (1) Light Tower Adapter Port
- Power Over Internet (PoE)
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Affordable midrange environment monitor with 11 sensor capacity, light tower ready, high-end features & PoE… available in rack mount or standard.
Key Features : คุณสมบัติหลัก

- Monitor ขนาดใหญ่ ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป
- สามารถต่อมากถึง 32 SENSORS สามารถมี Light Tower w/Audio และ Relay ได้
- สามารถใช้กับ 0-5V Analog Sensor ได้ เช่นค่า Voltage , Current เป็นต้น
- มี Internal Temperature/Humidity และ Power Sensor ภายในตัวเอง
- (8) External Digital Port
- (16) External Switch Port
- (2) Relay Port
- (2) Analog Port
- (2) Light Tower Adapter Port
- Power Over Internet (PoE)
- Built-In Battery Backup (UPS)
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Advanced environment monitor with 32 sensor capacity, light tower ready, high-end features & PoE… a professional choice for any facility.
Key Features : คุณสมบัติหลัก

- Monitor ขนาดใหญ่ ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป
- สามารถต่อมากกว่า 80 SENSORS ด้วย Wireless Sensor Hub ( 15 x 3 Sensors)
- สามารถมี Light Tower w/Audio และ Relay ได้
- สามารถใช้กับ 0-5V Analog Sensor ได้ เช่นค่า Voltage , Current เป็นต้น
- มี Internal Temperature/Humidity และ Power Sensor ภายในตัวเอง
- (8) External Digital Port
- (16) External Switch Port
- (2) Relay Port
- (2) Analog Port
- (2) Light Tower Adapter Port
- Power Over Internet (PoE)
- Built-In Battery Backup (UPS)
- GoToMyDevices Push
- Web Interface & Device ManageR
Most advanced environment monitor available, 80 sensor capacity, wireless sensor hub monitoring, high-end features & PoE… the ultimate!
- เป็น Software สำหรับบริหารจัดการ Room Alert ในเครือข่าย สามารถค้นหาอุปกรณ์ Room Alert ในเครือข่ายได้อย่างอัตโนมัติ
- Free license เมื่อสั่งซื้อ Room Alert ทุกรุ่น และสามารถเพิ่มคุณสมบัติได้ด้วย Plug-IN
- เป็น Software ทีเป็นแบบ Windows Services เรียกดูได้จาก Web Browser ในเครือข่าย
- บริหารจัดการการเฝ้าระวัง ด้วยการอ่านค่าตรวจวัดของ Sensors ของ Room Alerts และตั้งค่าและเงื่อนไขเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนหรืออื่นๆ
- มี DashBoard สำหรับแสดงกราฟข้อมูลของ Sensor และสถิติของการเฝฝ้าระวังและแจ้งเตือนต่างๆซึ่งสามารถ Customized ได้
- เก็บบันทึก Sensors Data และประวัติการแจ้งเตือน (logging) ได้ไม่จำกัดเวลา สามารถเรียกดูและ export ข้อมูลออกมาภายนอกได้
- สามารถแสดงภาพจากกล้อง Axis Camera และนำภาพในขณะที่เกิดสิ่งผิดปกติส่งมาพร้อมกับ Alerts Mail ได้
- สามารถเฝ้าระวังและตรวจสอบอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายได้ด้วย ICMP/UDP/TCP/HTTP
- สามารถกำหนด Automatic Actions ตามเงื่อนไขต่างๆได้ เช่น
    * แจ้งเตือนเมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการเฝ้าระวัง ด้วยการส่งข้อความแจ้งเตือนทาง Email/Email to SMS
    * แจ้งเตือนด้วยข้อความสั้น จาก SIM และ GSM Modem
    * แจ้งเตือนด้วยการโทร และพูดข้อความแจ้งเตือน จาก Voice Modem (PSTN)
    * ข้อความที่แจ้งเตือนสามารถแก้ไขและตกแต่งได้อย่างอิสระสำหรับแต่ละ Sensor แต่ละกรณี
    * สามารถกำหนดการแจ้ง Alert Cleared เมื่อสิ่งผิดปกติถูกแก้ไข
    * สามารถแจ้งเตือนด้วย Light Tower W/Audio ของ Room Alert ได้
    * สามารถกำหนด URL Web Request ได้ตามเงื่อนไข
    * สามารถสั่ง Servers ในเครือข่ายให้  Reboot/LogOff/Shutdown และ Run Batch/Script ได้
    * สามารถดำเนินการตั้ง  Scheduling Report เพื่อแจ้งสถานะและสถิติได้
   
AVTECH Devices Manager Software
It's easy to get started.

Are you ready to monitor your Room Alert devices through the cloud? It's quick, easy and powerful. Learn right away if it's right for you.
Don't worry - all Room Alert customers are provided with a free trial service.
Sale Hotline : 081-7121000  or   Sales@MonitoringTechnology.co.th