จัดจำหน่ายอุปกรณ์เฝ้าระวัง

บริการออกแบบ ให้คำปรึกษา และจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับ “ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัตโนมัติ”

บริการติดตั้งอุปกรณ์

บริการติดตั้งอุปกรณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์

การรับประกันสินค้า

สินค้ามีการรับประกัน 1 ปีทุกรายการโดยตรงจากผู้ผลิต

Example Diagram

Responsive image

Room Alert Products

Responsive image

Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & PoE… ideal for high volume deployments.

Read More

Responsive image

Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & Wi-Fi… install anywhere Wi-Fi is available.

Read More

Responsive image

Cost effective environment monitor with 4 sensor capacity, light tower port, optional rack mount or standard options… popular for large deployments.

Read More

Responsive image

Small size, low weight & inexpensive environment monitor with 3 sensor capacity, high-end features & Wi-Fi… install anywhere Wi-Fi is available.

Read More

Responsive image

Advanced environment monitor with 32 sensor capacity, light tower ready, high-end features & PoE… a professional choice for any facility.

Read More